Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
Σ.ΤΣ., Ένα τριαντάφυλλο για τον τροπαιούχο, «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 27 Μάιου 1998
Σ.ΤΣ., Ένα τριαντάφυλλο για τον τροπαιούχο, «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 27 Μάιου 1998