Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
Die letzte grenze, KULTUR,  22 Januar 1999
Die letzte grenze, KULTUR, 22 Januar 1999