Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
Frederic Maire, « L’ Eternité et un jour », Angelopoulos, l’amour inexorable du septième art, « L’Express », 6-11-1998
Frederic Maire, « L’ Eternité et un jour », Angelopoulos, l’amour inexorable du septième art, « L’Express », 6-11-1998