Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« ‘Io, poeta e resistente’. Angelopoulos contro il cinema degli effetti speciali », Leandro Palestini, LA REPUBBLICA, 29-10-1998
« ‘Io, poeta e resistente’. Angelopoulos contro il cinema degli effetti speciali », Leandro Palestini, LA REPUBBLICA, 29-10-1998