Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« Angelopoulos : de la pure poésie- L’ ‘Eternité et un jour’ : un film magnifique sur la vie d’Alexandre, un grand écrivain interprêté par Bruno Ganz », Didier Hemardinquer, L’EST RÉBUBLICAIN, 24-05-1998 
« Angelopoulos : de la pure poésie- L’ ‘Eternité et un jour’ : un film magnifique sur la vie d’Alexandre, un grand écrivain interprêté par Bruno Ganz », Didier Hemardinquer, L’EST RÉBUBLICAIN, 24-05-1998