Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« Le jury consacre Theo Angelopoulos en tête d’un palmarès tiède », Jean- Michele Frodo, LE MONDE, 26-05-1998
« Le jury consacre Theo Angelopoulos en tête d’un palmarès tiède », Jean- Michele Frodo, LE MONDE, 26-05-1998