Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« Angelopoulos au pays des ombres », Thierry Gandillot, L’ EXPRESS 29-10-1998
« Angelopoulos au pays des ombres », Thierry Gandillot, L’ EXPRESS 29-10-1998