Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« Theo Angelopoulos: l’important n’ est pas la grammaire mais de vivre le cinema », J. R., L’ HUMANITE, 28-10-1998
« Theo Angelopoulos: l’important n’ est pas la grammaire mais de vivre le cinema », J. R., L’ HUMANITE, 28-10-1998