Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« Le sacre attendu de Theo Angelopoulos », M.B., LA RÉPUBLICAIN LORRAIN, 25-05-1998
« Le sacre attendu de Theo Angelopoulos », M.B., LA RÉPUBLICAIN LORRAIN, 25-05-1998