Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« Premio ‘Cappelli’ tra stelle e ricordi. Ospiti d’ eccezione Guerra e Angelopoulos », Alessandra Lombardi
« Premio ‘Cappelli’ tra stelle e ricordi. Ospiti d’ eccezione Guerra e Angelopoulos », Alessandra Lombardi