Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« Serata di gala per il premio Cappelli. Con Franca Valeri, il regista Angelopoulos e Tonino Guerra : ‘Il cinema europeo, quanta poesia’ », Qiunto Cappelli, IL RESTO DEL CARLINO, 03-08-1998
« Serata di gala per il premio Cappelli. Con Franca Valeri, il regista Angelopoulos e Tonino Guerra : ‘Il cinema europeo, quanta poesia’ », Qiunto Cappelli, IL RESTO DEL CARLINO, 03-08-1998