Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« Les trois mots de l’ exil et de la liberté », LE MONDE, 26-05-1998
« Les trois mots de l’ exil et de la liberté », LE MONDE, 26-05-1998