Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« Angelopoulos: voyage avec palme », LE FIGARO, 25-05-1998
« Angelopoulos: voyage avec palme », LE FIGARO, 25-05-1998