Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« Theo Angelopoulos, l’ éternal voyageur », M.- N.T., LE FIGARO,            25-05-1998
« Theo Angelopoulos, l’ éternal voyageur », M.- N.T., LE FIGARO, 25-05-1998