Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
« En competition : ‘L’ Éternité et un jour ‘- Le pas suspendu d’ Angelopoulos », Marie- Noëlle Tranchant, LE FIGARO, 23-05-1998.
« En competition : ‘L’ Éternité et un jour ‘- Le pas suspendu d’ Angelopoulos », Marie- Noëlle Tranchant, LE FIGARO, 23-05-1998.