Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
Παύλος Κάγιος, Δεν είμαι φαινόμενο, «ΤΑ ΝΕΑ», 27 Μαΐου 1998
Παύλος Κάγιος, Δεν είμαι φαινόμενο, «ΤΑ ΝΕΑ», 27 Μαΐου 1998