Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
Φένεκ Μικελίδη, Το πιο μεγάλο βραβείο ήταν το κοινό, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 26 Μαΐου 1998
Φένεκ Μικελίδη, Το πιο μεγάλο βραβείο ήταν το κοινό, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 26 Μαΐου 1998