Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
C.L., Théo Angelopoulos prend rendez- vous avec L’etrenite et un jour, 4 – 11-1998
C.L., Théo Angelopoulos prend rendez- vous avec L’etrenite et un jour, 4 – 11-1998