Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
Πρώτα χειροκροτήματα για το «χρυσό» Θόδωρο, «ΕΘΝΟΣ», 29 Σεπτ. 1998
Πρώτα χειροκροτήματα για το «χρυσό» Θόδωρο, «ΕΘΝΟΣ», 29 Σεπτ. 1998