Θόδωρος Αγγελόπουλος | Μια αιωνιότητα και μια μέρα(1998) Δημοσιεύματα
Ύμνοι στις ΗΠΑ για τον Αγγελόπουλο, «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 4 Ιουν. 1998
Ύμνοι στις ΗΠΑ για τον Αγγελόπουλο, «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 4 Ιουν. 1998