Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Πρόσφατες ειδήσεις
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...
Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Σινε-μαγικές περιπλανήσεις» την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, τιμούν την μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Στις 24 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τη νύχτα που ο «ποιητής των εικόνων» του ελληνικού...

Τοπίο στην ομίχλη (1988)

Αναλυτικά στοιχεία ταινίας
Βιβλιογραφία
• BROWN GEORGIA, «Children of Paradise», «The Village Voice», 18 Σεπτεμβρίου 1990.
• COLDSTREAM JOHN, «Children of the road», «The Daily Telegraph», 15 Ioυνίου 1989.
• GILI JEAN, «Paysage dans le brouillard», «Positif», τχ. 333, 1988.
• FORBES JILL, «Biblical Odyssey: Landscape in the Mist», «Sight and Sound», τχ. 58, Kαλοκαίρι 1989.
• HOLDEN STEPHEN, «Landscape in the Mist», «The New York Times», 14 Σεπτεμβρίου 1990.
• JOHNSTONE IAIN, «Gags and gazpacho», «The Sunday Times», 18 Ioυνίου 1989.
• MARTIN MARCEL, «Paysage dans le brouillard: Bonjour les enfants», «La Revue du Cinéma/Image et Son», τχ. 443, Nοέμβριος 1988.
• NFM, «Landscape in the Mist», «Screen International», τχ. 687, 14-21 Iανουαρίου 1989.
• PYM JOHN, «Landscape in the Mist», «Monthly Film Bulletin», τχ. 56, Aύγουστος 1989.
• ROBINSON DAVID, «Business as Usual», «The Times», 15 Ioυνίου 1989.
• RUGGLE WALTER, «Abschied von gestern», «Filmbulletin», τχ. 164, Φεβρουάριος-Μάιος 1989.
• SAWTELL JEFF, «Greek Youths in a Modern Odyssey», «Morning Star», 16 Ioυνίου 1989.
• STIMPSON MANSEL, «Travelling players», «What’s On in London», 14 Ioυνίου 1989.
• STRAT W., «Topio stin Omihli», «Variety», τχ. 7, Σεπτέμβριος 1988.
• STRAUSS FREDERIC, «L’empire de la contemplation», «Cahiers du Cinéma», τχ. 413, Nοέμβριος 1988.
• TOBIN JEAN, «Paysage dans la brouillard», «Positif», τχ. 333, 1988

backtopFacebook